instytut głosu

logo_beztła.png

Michalina Zwierzychowska-Wydra

WARSZTATOWO

 

 

Jako trener emisji głosu prowadzę szkolenia dla firm i instytucji. Każdy projekt powstaje w odpowiedzi na potrzeby uczestników, które staram się na początku zbadać. Bywam trenerem w korporacjach, a także trenuję  pracowników oświatowych. Projektowałam i prowadziłam warsztaty dla artystów. Szkolę na terenie całego kraju. Przy indywidualnej wycenie biorę pod uwagę preferencje organizacyjne, wymiar godzinowy oraz liczbę uczestników. Szkolenie ma formę praktyczną. Zachęcam do pracy w małych grupach, dzięki takiemu rozwiązaniu mogę wnikliwiej skupić się na każdym uczestniku i korygować wykonywane ćwiczenia. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w języku angielskim. Moje szkolenia mogą stanowić samodzielny moduł,  a także występować jako dopełnienie szkolenia teoretycznego czy produktowego danej firmy. Nie tylko ze względu na swoją efektywność, ale i efektowność urozmaicą firmowe wyjazdy integracyjne. Współpracuję z firmami szkoleniowymi i trenerami różnych specjalizacji. Poniżej przedstawiam przykładowe propozycje tematów.

 

 

 

 

 

 

 

Emisja głosu

dla nauczycieli

Szkic tego szkolenia powstał już podczas studiów, kiedy to potrzebę pracy nad głosem zgłaszali mi przyszli nauczyciele - studenci kierunków pedagogicznych. W ostatnich latach warsztat przeprowadziłam w wielu placówkach oświatowych - zarówno liceach jak i przedszkolach. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie świadomości posługiwania się głosem w pracy zawodowej, rozwijanie umiejętności prawidłowej emisji głosu oraz dostarczenie wiedzy na temat profilaktyki w celu zmniejszenia ryzyka zapadalności na choroby zawodowe.

Emisja głosu w biznesie

Pierwszy projekt szkolenia stworzyłam dla WSB. Moduł  był również elementem pakietu szkoleniowego przygotowanego dla  przedstawicieli handlowych i managerów jednej z  korporacji. Warsztat dedykowany jest  osobom, które w codziennej pracy występują przed grupą, prowadzą rozmowy telefoniczne, delegują zadania, negocjują z klientami i uczestniczą w spotkaniach biznesowych. Celem warsztatu jest nie tylko rozwijanie umiejętności prawidłowej emisji głosu , ale także świadoma praca nad głosem  jako elementem wizerunku, który pomaga w budowaniu autorytetu i usprawnieniu  komunikacji w firmie.

Warsztat lektorski, dubbingowy, beatbox, kultura języka

Szukasz nietypowego szkolenia z emisji głosu? Współpracuję z wieloma głosospecjalistami, z którymi możemy je dla Ciebie przygotować.