Emisja głosu dla nauczycieli

 

 

Szanowni Państwo!

Prezentowane poniżej szkolenie ma formę warsztatową. Stawiamy przede wszystkim na naukę poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Preferujemy pracę w niewielkich grupach - tylko wtedy zajęcia są efektywne, a nauczyciele zadowoleni. Czas trwania warsztatu dostosujemy do Państwa oczekiwań. Zapraszam do pobrania pliku pdf, w którym znajdują się szczegóły oferty.

 

 

 

Cel

Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości posługiwania się głosem w pracy zawodowej, rozwijanie umiejętności prawidłowej emisji głosu oraz dostarczenie wiedzy na temat profilaktyki w celu zmniejszenia ryzyka zapadalności na choroby zawodowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane efekty szkolenia

Uczestnicy :

  • pogłębią samoświadomość głosową

  • dowiedzą się  w jaki sposób głos pomaga w budowaniu autorytetu

  • będą potrafili zdiagnozować błędne sposoby oddychania

  • będą potrafili zademonstrować oddychanie torem całościowym, które jest podstawą zdrowej emisji głosu

  • poznają optymalne warunki do pracy głosem i zagrożenia wynikające z nieprawidłowego posługiwania się narządem głosu

  • poznają sposoby, które pozwolą im zadbać o głos

  • będą potrafili wykonać ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności efektywnego posługiwania się głosem w pracy zawodowej

  • będą potrafili wskazać jak powstaje głos oraz jakie znaczenie w procesie powstawania głosu ma stan psychiczny i fizyczny

  • dokonają samooceny głosu

 

 

 

Treści

I.Znaczenie głosu

Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Głos w komunikacji. Głos jako element wizerunku.

II.Powstawanie głosu

Wiązadła głosowe. Oddech i podparcie. Znaczenie samopoczucia psychicznego i fizycznego. Postawa.

III. Zaburzenia głosu

Sygnały ostrzegawcze. Zmiany głosu. Choroby krtani. Kwestionariusz samooceny głosu.

IV.Higiena i profilaktyka

Optymalne warunki do pracy głosem.

V. Praktyczny trening głosu

Ćwiczenie rozluźniające. Ćwiczenia prawidłowej postawy optymalnej do pracy głosem. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia fonacyjne. Ćwiczenia artykulacyjne.

Po szkoleniu nauczyciele otrzymują:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Każdy uczestnik otrzymuje zestaw materiałów, które ułatwią mu samodzielną pracę nad głosem.

KONSULTACJE ONLINE

Każdy z uczestników może skonsultować się z trenerem do 2. miesięcy od zakończenia szkolenia.

1.

Dolegliwości związane z narządem mowy u czynnych zawodowo nauczycieli mogą pojawić się już około drugiego roku pracy.

2.

Badania wskazują, że dyskomfort podczas długotrwałego mówienia zgłaszają studenci szkół pedagogicznych.

3.

Przewlekłe choroby narządu głosu znajdowały się na 3. miejscu najczęściej występujących chorób zawodowych w Polsce w 2017 roku.

4.

Wielu nauczycieli nigdy nie uczestniczyło w zajęciach emisji głosu.

5.

Podjęcie ćwiczeń nauki techniki emisji głosu u osób wykazujących motywację do ćwiczeń i systematyczność pozwala na znaczną poprawę jakości głosu.